Senin, 20 Juni 2011

Ya Allah

,,Ya Allah,hamba mohon pemilihan dengan ilmu-Mu dan mohon penetapan dengankekuasaan-Mu,hamba mohon keutamaan-Mu yang maha agung sebab Engkaulah yang menakdirkan dan bukan hamba sendiri yang menentukan,Engkaulah yang Maha Mengetahui dan hamba sendiri yang tidak mengetahui dan Engkau adalah Maha Mengetahui segala hal yang ghaib-ghaib.